تبلیغات
اندیشه - چهار زن از دست شیطان رهیدند

اندیشه

چهار زن از دست شیطان رهیدند
موضوع:
شنبه 20 فروردین 1390 01:39 ب.ظ

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ
 
از آن جایى كه شیطان قسم خورده همه فرزندان آدم را گمراه نمایند و هر گروهى را با نقشه اى از راه بیرون كند، و تا كنون انجام داده و بعدا هم انجام خواهد داد؛ یكى از آنها كه براى او خیلى هم آسان مى باشد طایفه زنان اند. اولین كسى را هم كه گول زد و وسوسه اش در او اثر نمود حضرت حوا، مادر آدمیان بود.
روزى آن ملعون پیش رسول اكرم صلى الله علیه و آله وسلم آمد، حضرت از او چند چیز پرسید و او هم همه را پاسخ داد. یكى از آنها این بود: رفیقان تو كیان اند؟ پاسخ داد: دروغ گویان ، غمازان و زنان . پرسید: دام تو چیست ؟ گفت : زنان . به واسطه اینان مردان را از راه مستقیم بیرون مى برم ، و خود ایشان را با مكر و حیله و دل سوزى به كارهاى ناشایسته وادار مى كنم و به این وسیله ، جهنمى مى نمایم .
فرمود: چه تعداد از زنان از تو فرمان بردارى مى كنند و تابع تو هستند. عرض ‍ كرد: یا رسول الله صلى الله علیه و آله وسلم ! آن قدر زیاداند كه نمى توان شماره كرد و به حساب آورد. ممكن است از هزاران زن فقط یكى از من اطاعت نكند و بقیه گوش به فرمان من هستند و مایه دل گرمى و امید من به آنان است .
آن حضرت علیه السلام پرسید: تا به حال بر چند زن غالب نشدى و نتوانستى بر آنان چیره شوى ؟ عرض كرد: یا رسول الله ! تا به حال بر چهار زن دست نیافتم - و آنان زنان نمونه بوده اند.
نخست آسیه ؛ زن فرعون ، دختر مزاحم ، عمرى در خانه فرعون ، كه ادعاى خدایى مى كرد، زندگانى نمود و یك لحظه به خداى خود كافر نشد و فرعون را به خدایى نپذیرفت . مطیع پیغمبر زمان خود حضرت موسى (ع ) بود و در پایان هم به دست فرعون به شهادت رسید.
دوم مریم ؛ مادر حضرت عیسى علیه السلام كه از روز تولد در بیت المقدس ‍ بوده و از اول تا آخر عمرش به عبادت خداوند متعال به سر برد و دست نامحرمى به وى نرسید. خداوند از لطف و عنایت خود بدون شوهر، حضرت عیسى (ع ) را به او عنایت كرد.
سوم خدیجه ؛ همسر و حرم تو. آن زنى كه همه دارایى خود را به تو سپرد و همه را وقف اسلام و هدف شما نمود. در لحظات دشوار از اسلام و مكتب تو پشتیبانى كرد.
چهارم ؛ كه از همه آنان بهتر و گرامى تر است ، دخترت فاطمه (س ) مى باشد. در همه دنیا

آخرین مطالب ارسالیDesigner Mohammad Raiei And copyRights 2011