تبلیغات
اندیشه - مقدمه

اندیشه

مقدمه
موضوع:
یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 09:14 ب.ظ

مقدمه:

ابلیس موجودی است حقیقی و زنده،باشعور،مکلف،نامرئی وفریبکار همان که از امر خدا سرپیچی نمودو هم اکنون هم مردم را اغوا میکند و بر انجام گناه و خلاف تشویق می نماید.

چهره ابلیس ،چهره تکبر و عصیان،نخوت و تمرد،خودخواهی و خود محوری و مظهر غرور و خود برتربینی است.

لفظ ابلیس ،به صورت مفرد ،یازده بار در قران آمده که جز دو مورد بقیه مربوط به خلقت آدم است .

 «همانا شما آدمیان را بیافریدیم و سپس شکل دادیم و پس از آن به فرشتگان امر کردیم تا برآدم سجده کننده همه سجده کردند ،جز ابلیس ،که از سجده کنندگان نبود.»سوره ی اعراف آیه ۱۱

«فرشتگان را فرمان دادیم که برآدم سجده کنند،همه سجده کردند ،جزابلیس ،که سرپیچی و تکبر نمودواز کافران گردید.» سوره ی بقره آیه ۳۴

آخرین مطالب ارسالیDesigner Mohammad Raiei And copyRights 2011