تبلیغات
اندیشه - شیطان کیست؟

اندیشه

شیطان کیست؟
موضوع:
یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 09:18 ب.ظ

شیطان کیست؟

-اولین کسی که به دروغ گفت:خدا گفته از این درخت نخورید،چون درخت جاوید است و اگر کسی ازآن بخورد تا ابد زنده می ماند با خدا شریک می شود.

-اولین کسی که قسم به دروغ خورد و گفت: من شما را نصیحت می کنم .

-اولین کسی که نماز خواند و یک رکعت آن چهار هزار سال طول کشید.

-اولین کسی که به منبر رفت و برای ملائکه سخنرانی و صحبت کرد.                                    

-اولین کسی که به خدامشرک شد.

-اولین کسی که غنا و آوازخواند. همان زمانی که آدم (ع)از درخت نهی شده خورد.

-اولین کسی که نوح خواند و گریست؛چون او را به زمین فرستادند،به یاد بهشت و نعمت های آن و نوحه گریه کرد.

-اولین کسی که لواط کرد و لواط داد؛چون زمانی که به میان قوم لوط آمد خود را در اختیار آنان قرار داد تا با او لواط کنند.

 -اولین کسی که دستور ساختن منجنیق را داد تا حضرت ابراهیم را با آن در آتش اندازند .

-اولین کسی که باابوبکر بیعت کرد تا مردم را منحرف کند و از مسر حق برکرداند.

-اولین کسی که عبادت و بندگی او ،فرشتگان را به تعجب درآورد!

-اولین کسی که سحر و جادو کرد و آن دو را به مردم یاد داد.

-اولین کسی که سازدرست کردو خود ،آن را نواخت.

-اولین کسی که برای زیبایی ،زلف گذاشت.

-اولین کسی که برای مخالفت با پیامبران خود را تراشید.

-اولین کسی که برای مست شدن مردم ،شراب درست کرد.

-اولین کسی  که وقتی وارد جهنم می شود،خطبه می خواند.

-اولین کسی که خدای تعالی به او لعنت نمود.

-اولین کسی که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل او را لعنت کردند..

-اولین کسی که دستور مساحقه داد.

امام باقر (ع)فرمود:«وقتی خواسته ابلیس در قوم لوط عملی شد،خود را به صورت زن در آورد و سراغ زنان آمدوگفت:آیا مردان شما با هم لواط می کنند؟درجواب گفتند:آری.دستور داد شما نیز با هم مساحقه کنید.»

آخرین مطالب ارسالیDesigner Mohammad Raiei And copyRights 2011