تبلیغات
اندیشه - خلقت شیطان

اندیشه

خلقت شیطان
موضوع:
یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 08:18 ق.ظ

خلقت شیطان:         

شیطان از نژاد جن است خداوند ایشان را ازآتش بی دود (و باد)پدید آورد،و مثل انسان عقل و شهوت به آنها داده شده است . خلقت جن قبل از خلقت آدم و هم زمان با خلقت نسناس بوده است.

خداوند درباره خلقت آنان چنین فرموده:«ما طایفه جن را قبل از آتش گرم و سوزان و شعله ور بدون دود آفریدیم.»سوره حجرات،آیه 27

نام ها و صفات شیطان :

برای شیطان اسامی و صفات متعددی ذکر شده و آنها از این قرارند:

1.           ابلیس :این کلمه است مفرد دو جمع (ابالیس و ابالسه)از ماده بلس و ابلاس گرفته شده. معنای آن ناامیدی ؛مایوس شدن از رحمت خدا؛تحیرو سرگردانی ؛حزنی که از شدت یاس پیدا می شود؛اندوهگین و سردر گریبان کردن؛آمده ابلیس ،کلمه عربی و اسم خاص است و معروف شده برای همان کسی که آدم (ع)را فریب دادو باعث بیرون شدن او وهمسرش از بهشت گردید. و الان با تمام قدرت،خود و لشگریانش در کمین همه انسانها بوده مگر بندگان مخلص ،که از آنان مایوس است.

«چون فرمان سجده برآدم رسید،همگی اطاعت کردند جز ابلیس ،که از سجده بر آدم امتناع ورزید.خداوند فرمود:ای ابلیس!چه شد تو را که با دیگران بر آدم سجده نکردی ؟»سوره ی بقره آیه ۳۴

2.           وسواس:به معنای چیزوسوسه گر،وسوسه کننده ؛کلامی که درباطن انسان می گذرد از درون خود انسان بجوشد یا شیطان و یا از کس دیگری که ازبیرون عامل آن شود وسواس گویند.وسواس در اصل صدای آهسته است که ازبه هم خوردن زینت آلات بر می خیزد و به هر صدای اهسته ای هم گفته می شود. معنای دیگر آن افکار بد و نامطلوب و مضری است که به ذهن انسان خطور می کند.یا با صدای آهسته به سوی چیزی دعوت کردن و مخفیانه در قلب کسی نفوذ نمودن هم وسوسه نام دارد. کلمه و ماده وسواس درقرآن پنج بار استعمال شده: سوره ناس آیه 4 و5 / سوره اعراف آیه 19 /سوره طه آیه 119 /سوره ق آیه 16

3.                     خناس

4.                     رجیم

5.                     عزازیل

6.                     حارت

7.                     صاغر

8.                     مذئوم

9.                     مدموره

10.                 مذموم

11.                 عفریت

    چگونگی ازدواج شیطان:

راجع به ازدواج ابلیس که چه موقع بوده ،و با چه کسی ازدواج نموده و همسر او چگونه پیدا شده و دختر چه کسی است؟دو قول نقل شده :

مجمع البحرین در لغت شیطان می نویسد: وقتی خداوند متعال ،اراده کرد که برای ابلیس همسر و نسلی قرار دهدغضب رابر وی مستولی ساخت و از غضب او تکه آتشی پیدا شد،ازآن آتش برای او همسری آفرید.

در نقل دیگری آمده:ابلیس که اسم اولی او عزازیل است از همان دوران جوانی ،در میان قوم خود مشغول عبادت و بندگی خداوند بودتا بزرگ شد و موقع ازدواج او رسید. وقتی تصمیم به ازدواج گرفت ،با دختر«روحا»به اسم «لهبا»که آن هم از طایفه جن بود،ازدواج نمود.بعد از آن که ایشان با هم ازدواج کردند ،فرزندان زیادی از آن ملعون به وجود آمد که از شمارش بیرون رفت ،به طوری که زمین از آنها پر شد.همه آنها مشغول عبادت شدندو مدتی طولانی ،خدا را ستایش نمودند .درمیان ایشان عبادت و بندگی خود ابلیس از همه آنها بیشتر بود. از همین جهت،بعد از آن که خداوند اختلاف و خونریزی را در میان طایفه جن و نسناس (طایفه ای به جای انسان فعلی بودند.) دید،هردو طایفه راهلاک کردوازمیان آن طایفه فقط ابلیس رانگاه داشت.بعدا فرشتگان او را به آسمان بردند.آن ملعون هم ،در آسمان اول مدتی در میان ملائکه ،خدا را عبادت کرد بعد به آسمان دوم و سوم تا آسمان هفتم پیش رفت و با ملائکه هر آسمان خدا را ستایش  کرد تا وقتی که خداوند آدم(ع) را خلق فرمود،و دستور سجده داد او هم سر پیچی کرد و رانده شد.

پس زن و فرزند او هم جز هلاک شدگان هستند. او بدون زن و فرزند به آسمان رفته و آن جا هم احتیاج به زن نداشت،بعد از بیرون آمدن از بهشت هم ،زنی هم برای او به وجود نیامد. و حال به بررسی علت آفرینش شیطان را می پردازیم.

 

آخرین مطالب ارسالیDesigner Mohammad Raiei And copyRights 2011