تبلیغات
اندیشه - چرا خداوند شیطان را آفرید؟

اندیشه

چرا خداوند شیطان را آفرید؟
موضوع:
یکشنبه 4 اردیبهشت 1390 08:26 ب.ظ

چرا خداوند شیطان را آفرید؟

بسیاری می پرسند:با این که خداوند می دانست او سرچشمه همه وسوسه ها و گمراهی ها و فریب کاری ها می شودو همه بدبختی های انسان از او خواهد بود؛آن هم موجودی هوشیار ،زرنگ ،کینه توز،مکار،پرفریب و مصمم ،چرا او را آفرید؟ اگر خدا انسان را برای تکامل و رسیدن به سعادت ،از طریق بندگی خود آفریده ،وجود شیطان که یک موجود ویران گر و ضد تکامل است چه دلیلی می تواند داشته باشد؟

در پاسخ می توان گفت:خداوند شیطان را از آغاز آفرینش انسان نیافرید؛چون خلقت او از اول پاک و بی عیب بود و به همین دلیل سالیان درازی در میان صف فرشتگان مقرب خدا جای گرفته بود. اگر چه از نظر خلقت و آفرینش جز انان نبود،ولی بعدا با سو استفاده از آزادی ،بنا بر طغیان و سرکشی گذاشت و رانده درگاه خداوند و فرشتگان گردید و لقب شیطان گفت.

 

چرا خداوند شیطان را مهلت داده است؟

سوال دیگری پیش می آیدوآن چنین است : بعد از این که شیطان خلق شد و نافرمانی خدا را نمود ،در مقابل عظمت ،بزرگی و شوکت او تکبر ورزید،ازمیان ملائکه بهشت ونعمت های آن رانده شد.چرا خداوند او را مهلت داد؟ چرا درخواست او را درباره عمر طولانی و ادامه حیات او پذیرفت؟ چرا فرم او را نابود نکرد که این گونه به جنایت خود ادامه دهد و مردم را بیشتر به سوی بدبختی و شقاوت و جهنم و عذاب بکشاند؟

 مدت زمان مهلت شیطان :

این که تا چه زمانی شیطان زنده خواهد ماند؟کی می میرد؟به دست چه کسی کشته می شود؟روایاتی واد شده و احتمالاتی داده اند که از این قرارند:

مهلت او میان نفخه اول و دوم است؛نفخه اول وقتی است که اسرافیل در صور می دمد و همه موجودات جهان یک مرتبه از بین می روند.نفخه دوم آن وقتی است که اسرافیل در صور می دمدو همه خلایق دو مرتبه زنده می شوند. مهلت در میان این دو نفخه تمام می شود.

تا زمان رجعت؛از زمان حضرت مهدی (عج) شروع می شود؛پیامبر و ائمه معصوم (ع) دوباره رجوع می کنند. و به دنیا بر می گردند،آن وقت شیطان می میرد.ومدت معلومی که قرآن بیان می کند –همان رجعت است-که عزرائیل جان او را می گیرد و به زندگیش خاتمه می دهد.

وارد شده که در زمان رجعت،خداوند به ملکت الموت می فرماید:«جان ابلیس را قبض کن که عمر او به سرامده و سختی ،تلخی و مستی جان کندن را که به اولین و آخرین افراد چشاندی به او تنها بچشان» و نیز می فرماید:«ای ملک الموت!»اول وارد دوزخ شود وهفتاد تازیانه با هفتاد زنجیر و هفتاد کاسه از آب لظی (که همان آبهای جهنمی سوزان است)با هفتاد هزار از سگ های جهنمی را بردار و با سخت ترین شکلی جان او را بگیر.

عزرائل هم با صورتی که اگر اهل زمین او را با آن صورت ببیند،از ترس و وحشت ،تمام آنان قالب تهی می کنند و می میرند،و به همان شکلی که مامور است نازل می شود.

شیطان وقتی اور ا به آن هیبت مشاهده می کند به مشرق فرار می کند،عزرائیل را همان جا می بیند!به طرف مغرب می گریزد،اورا حاضر می بیند،به دریا می رود،باز او را همان جا مشاهده می کند؛در این زمان،«ملک الموت»بر او بانگ می زندکه :ای ملعون!بایست،باز فرارمی کند و می آید به سر قبر آدم(ع)و می گوید:ای آدم!من به واسطه ی تو رانده شدم وطوق لعنت بر گردنم افتاد.عزرائیل به ان سگ های جهنمی و ملائکه غلاظ و شداد دستور می دهد که بر او حمله کنند.سگ ها بر او حمله می کنندو اطراف او ار می گیرند . ملائکه با گرزهای آتش بر مغزاو می کوبند تا جان خبیث و پلید او را بگیرند و به زندگی پراز مکر،فریب و کبر او پایان دهند.

جواب این که:جهان جای آزمون است،و می دانیم که آزمایش جز در برابر دشمنان سرسخت و طوفان ها و بحران های خطرناک ،امکان پذیر نیست. وجود نامبارک شیطان و حیات و زندگی او به عنوان یک دشمن و نقطه منفی برای تقویت پایه های دین باوری و نقاط مثبت دیگر ،نه تنها نداشته و ندارد،بلکه موثر نیز خواهد بود .

قطع نظر از وجود شیطان ،در وجود خود ما،غریزه های دیگری نیز هست که انسان را در همه زمینه ها،می آزمایند تا در برابر نیرو های عقلانی و روحانی قرار گیرد. به این ترتیب،دراین میان روح انسان پرورش  می یابد.مهلت شیطان و ادامه حیات او نیز تقویت این تضاد است ،و تا او نباشد راه راست و مستقیم شناخته نخواهد شد و صفت خوب نیکو سیرتان و بد ،بدسیرتان مشخص نمی شود.

دیگر این که اگر به او مهلت داده شد به خاطر آن همه ستایش و بندگی در برابر خداوند متعال و عمر طولانی و مهلت او مکافات و پاداش عبادت های او است .

سوم این که خواسته تا وی بیشتر در عذاب غرق شود؛زیرا هر چه عمر او طولانی تر گردد و مهلت بیشتریابد،گناهش بیشتر خواهد شود.چنان چه خداوند می فرماید:

«آنها که کافر شدند(راه طغیان را پیش گرفتند) تصور نکنند اگر به آنان مهلت می دهیم به سود آنها است. ما به آنها مهلت می دهیم که برگناهان خود بیفزایند و عذاب خوارکننده ای برای آنها می باشد.»سوره ی آل عمران آیه ۱۷۸

   از این مهم تر،هر چند خداوند شیطان را در انجام وسوسه هایش آزاد گذاشته،ولی انسان را در برابر او بی دفاع نیافریده است . به او نیروی عقل،شعور وخرد داده که می تواند سد محکم و نیرومندی در مقابل وسوسه های شیطان بسازد.

شیطان سگ تربیت شده خدا:

عده ای از بزرگان می گویند:شیطان سگ خدا است. پروردگار عالم آن را خلق و تربیت کرد که به موقع به دشمنان خدا حمله کند. مانند سگی که صاحبش آن را تربیت می کند که به موقع به دشمن حمله کند،اموال و ثروت صاحبش را از گزند غارت گران حفظ نماید و دشمنان را از در خانه او براند و دور کند.

آری ،خداوند متعال شیطان را آفرید تا هر کس از زیرفرمانش خارج شود،شیطان همچون سگ تعلیمی او را برباید و به زیر فرمان خود ببرد. از همین رو است که هرکس از ولایت الهی و حزب خدا بیرون رود بی شک داخل و در ولایت کفر و شیطان و حزب او شده در قرآن کریم هم،فقط از این دو حزب نام برده شده است.حزب الله در سوره ی مائده آیه ۵۵وحزب شیطان در سوره ی مجادله آیه ۱۸

وقتی بنده ای بر گناه اصرار ورزد خداوند ولایت خود را از او بر می دارد،سپس آن بنده اسیر دست شیطان گردیده و در ضلالت و گمراهی فرو می رود. از این رو در قرآن کریم امده:«آن گاه خداوند هر کس رابخواهد به ضلالت وا می گذارد و هرکس را بخواهد به مقام هدایت می رساند و او خدای مقتدر و داناست.»سوره ی ابراهیم آیه ۳

این دو موجود در بعضی از صفات با هم اختلاف داردندو در بعضی ویژگی ها متحدند.

موارد اختلافشان از ا ین قرار است:

1.             سگ ها در روز می خوابندو شبها برای پاسدای از اموال صاحبشان بیدار می مانند. اما شیطان،نه روز می خوابد ونه شب؟! او در تمام اوقات کارش سر راه گرفتن و حمله کردن به مردم می باشد،آنان را از راه مستقیم منحرف نمودن است.

2.             سگ ها میان دشمنان و دوستان صاحبانشان فرق می گذارند. به دوستان صاحب خود حمله نمی کنند،جلوی آنها نمی گیرند،حمله آنها فقط به دشمنان است،ولی شیطان به دوست و دشمن حمله می کند،هر دو را اذیت می نمایدوراه را بر هر دو می بندند.

3.             سگ ها به اهل خانه و صاحب خود حمله نمی کنند،به خلاف شیطان که به اهل خانه هم حمله می کند؟! پیامبران اهل خانه اند که اگر بتواند حمله می کندو ایشان را از اوج عزت پایین می آورد.نمونه آن حضرت آدم و حوا پدرو مادرآدمیان است.

شیطان حتی  صاحب خانه (خدا)هم حمله می کند.و در برابر او فریب هم زند. و به فرموده قرآن مجید،آن ملعون می گوید:(سوره حجره آیه 38)

(شیطان آنگاه که مهلت یافت ،به مبارزه با خدا برخاست و گفت:«خدایا حالا که مرا گمراه نمودی،من هم در زمین –همه چیز را – در نظر آدم آراسته می کنم که ازیاد تو غافل شوند و همه آنان را گمراه خواهم کرد.»)

آخرین مطالب ارسالیDesigner Mohammad Raiei And copyRights 2011